Klyngetopmøde 2019

Startdato: 02-05-19
Tid: Kl. 10-18
Sted: Middelfart

Cluster Excellence Denmark holder topmøde i foråret 2019 for klyngeledere, direktører og administratorer med strategisk ansvar for de danske klynger og innovationsnetværk, præsenteret i Klyngekataloget. Hver klynge/innovationsnetværk kan max stille med to deltagere pr. enhed. Vi inviterer tillige relevante ministerier og styrelser samt sekretariat og den nye erhvervsfremmebestyrelse.

 

På Klyngetopmødet skal vi bl.a. diskutere klynger og innovationsnetværks rolle fremadrettet og debattere Danmarks fremtidige styrkepositioner samt spirende teknologier og markeder. Vi vil desuden hente inspiration fra udlandet og lave matchmaking klyngerne imellem.

 

Invitation og mere information om tilmelding følger i 2019.

Cluster Excellence Denmark | Havnen 66, Lemvig | Admiralgade 15, 2., Kbh K.| info@clusterexcellencedenmark.dk