29-01-19

DFiR: Hvem skal innovationsfremme-indsatsen være til for?

Danmarks Forsknings- og innovationspolitiske Råd (DFiR) har undersøgt, om flere kunne få gavn af den offentlige innovationsfremmeindsats ved at fokusere på de innovationsmodne virksomheder (IMV’er).

 

DFiR’s undersøgelser viser, at behovet for hjælp til innovationsfremme ikke kun afhænger af virksomhedernes størrelse, men af om de er innovationsmodne og har forudsætninger for at være innovative. Derfor anbefaler DFiR, at innovationsfremmeindsatsen ikke alene fokuserer på en størrelsesbestemt målgruppe (SMV’er), men også ser på virksomhedernes innovationskapacitet, der blandt andet afhænger af deres internationaliseringsgrad, medarbejdersammensætning og kompetenceniveau, ejer-struktur og ledelsesform - og af om de er forsknings- og udviklingsaktive (FoU-aktive).

 

De FoU-aktive virksomheder er en særlig relevant målgruppe for innovationsfremmeindsatsen. DFiR’s undersøgelser viser, at det betaler sig at investere i fremme af videnbaseret innovation. FoU-aktive virksomheder har større produktivitetsvækst end andre virksomheder. I nogle brancher har FoU-aktive virksomheder, der gør brug af innovationsfremmeindsatsen, endog større produktivitetsvækst end FoU-virksomheder, der ikke bruger indsatsen.

 

- Innovative virksomheder er super vigtige for et succesrigt erhvervsliv i Danmark. Derfor er det godt, at rådet har set nærmere på den hjælp, som virksomhederne kan få til innovation og udvikling af nye produkter og services. Det er vigtig viden at tage med videre, da vi netop nu er ved at se på, hvordan vi kan løfte innovationen i Danmark, siger uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers i pressemeddelelsen fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.

 

Læs pressemeddelelsen fra Uddannelses- og Forskningsministeriet

 

Læs hele DFiRs rapport  ”Innovationsmodne virksomheder (IMV’er) – en ny målgruppe for innovationsfremmeindsatsen”

Cluster Excellence Denmark | Havnen 66, Lemvig | Dantes Plads 1, 1th., Kbh V| info@clusterexcellencedenmark.dk