07-02-19

Klynger og konsolidering

Med erhvervsfremmereformen skal antallet af offentligt finansierede klynger og innovationsnetværk reduceres til 10-12 styrkepositioner og et mindre antal start-up klynger inden for spirende teknologier og markeder. Der skal således kun gives offentlig finansiering til én landsdækkende klynge eller ét landsdækkende innovationsnetværk per sektor eller teknologiområde.

 

Strategi for decentral erhvervsfremme 2019” indeholder følgende køreplan for konsolidering:

 

 

Endvidere hedder det i erhvervsfremmestrategien, at ”på en række områder er konsolideringen allerede i gang, bl.a. som følge af arbejdet i de regionale vækstfora samt anbefalinger fra regeringens vækstteams”.

 

Det er også en tendens, vi ser i Cluster Excellence Denmark. Fx er 22 innovationsnetværk blevet reduceret til 17, og størstedelen af innovationsnetværkene er blevet forankret i klynger. Samtidig er en række af landets klynger nået langt i det strategiske arbejde med at konsolidere. Mange modeller er i spil. Lige fra fusioner til partnerskaber og strategiske alliancer.

Cluster Excellence Denmark | Havnen 66, Lemvig | Dantes Plads 1, 1th., Kbh V| info@clusterexcellencedenmark.dk