22-02-19

Danish Sound Network fortsætter i en ny organisering

Danish Sound Network videreføres i en ny forening, der har indgået aftaler med Sound Hub Denmark og Aalborg Universitet om videreførelse af væsentlige dele af netværkets aktiviteter i 2019.


Ved udgangen af 2018 udløb Danish Sound Networks innovationsnetværksbevilling fra Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte. Styregruppen har besluttet at videreføre aktiviteterne i foreningen ’Klyngesamarbejdet Danish Sound Network’, hvor den nye bestyrelse allerede har indgået aftale med Sound Hub Denmark om finansiering og drift af Danish Sound Network sekretariatet i 2019. Der er også indgået et videnspartnerskab med Aalborg Universitet, som vil bidrage med ressourcer inden for områderne viden og innovation.

 

Ny organisering, men stadig samme aktiviteter

Danish Sound Network sekretariatet har i sine første 10 år haft adresse på DTU Compute i Lyngby, den flyttes nu til Sound Hub Denmark, der således bliver vært for organisationen. Kristian Krämer, der tidligere var Head of Projects and Internationalization, bliver ny netværksleder og ansvarlig for sekretariatets arbejde. Sekretariatet vil stadig være det naturlige omdrejningspunkt i forhold til medlemskontakt, kommunikation, matchmaking, events og internationalisering. 

 

Læs hele pressemeddelelsen fra Danish Sound Network

 

 

 

Cluster Excellence Denmark | Havnen 66, Lemvig | Dantes Plads 1, 1th., Kbh V| info@clusterexcellencedenmark.dk