05-03-19

Workshops om Strategi for decentral erhvervsfremme

I løbet af foråret holder Erhvervsstyrelsen og erhvervshusene workshops landet over. Her inviteres alle interessenter og virksomheder til at komme med input til den kommende Strategi for decentral erhvervsfremme og anvendelsen af danske strukturfondsmidler i 2021-2027.

 

Der afholdes i alt syv workshops. Formålet er at samle op på regional og lokal viden om styrker, udfordringer og vækstvilkår. De kommende workshops skal både sikre input til anvendelsen af danske EU-strukturfondsmidler fra 2021-2027 og erhvervsfremmemidler fra 2020.

 

Målgruppen for de syv workshops er alle, som har behov og ønsker til fremtidens erhvervsfremme.

 

Se datoer og steder for de syv workshops

 

Der bliver løbende åbnet for tilmelding til de enkelte workshops. Tilmelding foregår her.

Cluster Excellence Denmark | Havnen 66, Lemvig | Admiralgade 15, 2., Kbh K.| info@clusterexcellencedenmark.dk