06-05-19

Mød EU's klyngeteam i Bruxelles

EU har gennem mange år prioriteret klynger som et nøgleinstrument til at skabe vækst og innovation i og uden for Europa. Cluster Excellence Denmark inviterer danske klynger til et dialogmøde med EUs klyngeteam i Bruxelles. Det er en unik chance for at blive hørt og kommentere på kommende klyngerelaterede EU-aktiviteter. 

 

Dialogmødet byder blandt andet et unikt indblik i EU’s klyngeindsats og mulighed for at komme med inputs til EU’s fremtidige finansieringsmuligheder for klynger.

 

På turen kan du:

  • Få et indblik hvordan EU arbejder med klynger – både nu og fremadrettet
  • Bliv hørt af EU: EU arbejder netop nu på deres nye finansiering af projekter under COSME-programmet. Og de vil gerne høre jeres inputs.
  • Netværke med EUs klyngeteam
  • Være med til at gøre danske klynger synlige for EU.

 

Dialogmødet finder sted den 3. juni i Bruxelles fra 11:00 til 14:00. Så du kan rejse ud og hjem samme dag.

 

Hvem: Der er stærkt begrænset antal pladser. Derfor er dialogmødet forbeholdt klynge/innovationsnetværksledere eller nøglemedarbejdere med strategisk indsigt og international erfaring.

 

Pris: Deltagelse i dialogmødet er gratis. Rejse og ophold er for egen regning. 

 

Kontakt Kaspar Nielsen, Cluster Excellence Denmark, på kan@clusterexcellencedenmark.dk hvis du har spørgsmål eller vil registreres.

 

Læs mere om arrangementet

 

Cluster Excellence Denmark | Havnen 66, Lemvig | Dantes Plads 1, 1th., Kbh V| info@clusterexcellencedenmark.dk