12-07-19

Søg restmidler fra overgangspulje til klyngekonsolidering

Der er åbnet for anden ansøgningsrunde til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses overgangspulje til klyngekonsolidering.

 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse lancerede i april 2019 en overgangspulje til klyngekonsolidering på 35 mio. kr. Puljen skal blandt andet sikre, at klynger med god decentral virksomhedsforankring, men uden offentlig finansiering i 2020, kan deltage i konsolideringsprocesserne i 2020 på lige fod med andre. Dermed er puljen rettet mod at forene hensyn til klyngeorganisationer, der står uden anden finansiering i 2020, med målsætningen om en gradvis reduktion i antallet af offentligt finansierede klynger. 

 

I juni udmøntede Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse op til 27 mio. kr., og puljens resterende midler på 7,96 mio. kr. til klyngekonsolidering udbydes nu i en ny ansøgningsrunde.

 

Ansøgningsfristen er den 9. september 2019. 

 

Læs mere om overgangspuljen og find ansøgningsmaterialet her

Cluster Excellence Denmark | Havnen 66, Lemvig | Dantes Plads 1, 1th., Kbh V| info@clusterexcellencedenmark.dk