25-07-19

Nuværende team skal fortsat drive Cluster Excellence Denmark

Danish Clusters ApS, som driver Cluster Excellence Denmark i dag, har vundet kontrakten om at videreføre Cluster Excellence Denmark indtil efteråret 2021. Cluster Excellence Denmark er supportfunktion for danske innovationsnetværk og klynger.

 

I de kommende to år skal Cluster Excellence Denmark fortsætte med at supportere klynger og innovationsnetværk i alle dele af Danmark med professionalisering, kompetenceudvikling og internationalisering. Cluster Excellence Denmark skal også fortsat bistå innovationsnetværk og klynger med at foretage konsolideringer, der understøtter en forenkling af det danske klyngelandskab.

 

- Vi er rigtigt glade for, at vi får lov at fortsætte det gode samarbejde med de danske klynger og innovationsnetværk. Vi ser frem til at understøtte de forandringer, der vil ske på klyngeområdet i de kommende år, og at bidrage til, at klyngerne og innovationsnetværkene også fremadrettet sikrer innovationskraften og fornyelsen i dansk erhvervsliv og skaber vækst for de danske virksomheder. Vi har flere nye tiltag i støbeskeen, som vi glæder os til at præsentere , siger direktør Bolette van Ingen Bro.

 

Danish Clusters ApS har vundet kontrakten via et EU-udbud. Den nye kontrakt gælder for perioden 1. oktober 2019 – 30. september 2021, og beløbsrammen er på 8 millioner kroner over den toårige periode. Supportfunktionen finansieres ligeligt af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte og Erhvervsstyrelsen. De forskellige tiltag og services vil blive meldt ud i begyndelsen af den nye kontraktperiode.

 

Læs nyheden på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside

Cluster Excellence Denmark | Havnen 66, Lemvig | Dantes Plads 1, 1th., Kbh V| info@clusterexcellencedenmark.dk