Administrative redskaber

Alle netværk og klynger har brug for administrative redskaber til at styre og lette det daglige arbejde i sekretariaterne. Der findes mange forskellige redskaber, skemaer og skabeloner. Her kan du finde nogle eksempler på administrative redskaber, I eventuelt kan gøre brug af i dit netværk eller klynge. 

Skabelon: Virksomhedsoplysninger
Styrelsen for Forskning og Innovation har udarbejdet en skabelon til brug, når netværk bliver bedt om at indrapportere virksomhedsoplysninger for de virksomheder, der har deltaget i regi af netværket.
 
Kørselsgodtgørelsesskema
Der findes mange forskellige skemaer til at registrere kørsel. Her er blot ét eksempel.
 
Timesatsberegning – beregning af faktuel timepris
I forbindelse med bl.a. struktur- og socialfondsprojekter er det nødvendigt at kunne beregne den faktuelle timeløn.
 
Lønudregning ved struktur- og socialfondsprojekter 
I forbindelse med bl.a. struktur- og socialfondsprojekter bruges der lønudregningsskemaer. 
Se eksempel på skema til lønudregning 

Administration af innovationsnetværk 
Innovationsnetværk benytter sig af skabeloner i forbindelse med handlingsplaner, budgetter, halvårsplaner, halvårsregnskab mv. 
Find materialer til administratorer af innovationsnetværk 2019-20
 
Har dit netværk eller klynge andre administrative redskaber eller gode råd, så send dem endelig til sekretariatet på info@clusterexcellencedenmark.dk. Så sørger vi for, at de kommer med i værktøjskassen, så andre netværk og klynger kan få glæde af dem.  

Cluster Excellence Denmark | Havnen 66, Lemvig | Dantes Plads 1, 1th., Kbh V| info@clusterexcellencedenmark.dk