Administrative redskaber

Alle netværk og klynger har brug for administrative redskaber til at styre og lette det daglige arbejde i sekretariaterne. Der findes mange forskellige redskaber, skemaer og skabeloner. Her kan du finde nogle eksempler på administrative redskaber, I eventuelt kan gøre brug af i dit netværk eller klynge. 

Skabelon: Virksomhedsoplysninger
Styrelsen for Forskning og Innovation har udarbejdet en skabelon til brug, når netværk bliver bedt om at indrapportere virksomhedsoplysninger for de virksomheder, der har deltaget i regi af netværket.
 
Kørselsgodtgørelsesskema
Der findes mange forskellige skemaer til at registrere kørsel. Her er blot ét eksempel.
 
Timesatsberegning – beregning af faktuel timepris
I forbindelse med bl.a. struktur- og socialfondsprojekter det nødvendigt at kunne beregne den faktuelle timeløn. FoodNetwork bruger følgende skema.
 
Lønudregning ved struktur- og socialfondsprojekter 
I forbindelse med bl.a. struktur- og socialfondsprojekter har FoodNetwork indsendt et eksempel på et lønudregningsskema. 
Hent skemaet for lønudregning 

Afrapportering for innovationsnetværk 
Der findes en helt særlig afrapporteringspraksis for bevillingsmodtagere under innovationsnetværk Danmark-programmet.
Find information om gældende afrapporteringspraksis for innovationsnetværk
 
Har dit netværk eller klynge andre administrative redskaber eller gode råd, så send dem endelig til sekretariatet på info@clusterexcellencedenmark.dk. Så sørger vi for, at de kommer med i værktøjskassen, så andre netværk og klynger kan få glæde af dem.  

Cluster Excellence Denmark | Havnen 66, Lemvig | Admiralgade 15, 2., Kbh K.| info@clusterexcellencedenmark.dk