Godt og blandet…

Der findes mange praktiske værktøjer, skemaer, procedurer samt tips og gode råd, der kan være med til at lette eller måske give inspiration til arbejdet i netværk og klynger. Her har vi samlet lidt godt og blandet fra forskellige netværk, klynger og andre aktører. 

 

Årets gang 

Ved at plotte sine arrangementer og begivenheder ind i et årshjul er det muligt at få et overblik over årets aktiviteter. Det kan være et nyttigt redskab at bruge i forbindelse med sin planlægning. 

InnoBYG bruger et årshjul, hvor de har plottet sine to årlige konferencer, afrapporteringer, undersøgelser mv.

Se eksempel på InnoBYGs årshjul 

 

Skema til performanceregnskab

Hvert år bliver innovationsnetværk og andre betydende danske klynger og netværk bedt om at lave et performanceregnskab, der er en årlig  måling af resultater og aktiviteter. 

Hent skemaet til performanceregnskab 2014

 

Tjekliste - afholdelse af arrangementer

Der er mange ting at holde styr på både før, under og efter afholdelse af en større konference eller et matchmakingarrangement. 

Find inspiration til hvordan jeres tjekliste kan udformes

 

MASTER CLASS

Cluster Excellence Denmark MASTER CLASS er skræddersyet til erfarne netværks- og klyngeledere, som har styr på det grundlæggende og nu er klar til at tage strategien og aktiviteterne til næste niveau. D. 25. marts 2015 var der officiel kick-off med to internationale kapaciteter: Rodin Genoff og Tor-Arne Bellika.

I forbindelse med MASTER CLASS kick-off har Rodin Genoff og Bjarne Jensen udarbejdet et hæfte om klynger og klyngeudvikling. 
Hent "Cluster Master Class" 

 

Er dit netværk eller klynge andre gode værktøjer eller råd, så send dem endelig til sekretariatet på info@clusterexcellencedenmark.dk. Så sørger vi for, at de kommer med i værktøjskassen, så andre netværk og klynger kan få glæde af dem. 

Cluster Excellence Denmark | Havnen 66, Lemvig | Admiralgade 15, 2., Kbh K.| info@clusterexcellencedenmark.dk