Godt og blandet…

Der findes mange praktiske værktøjer, skemaer, procedurer samt tips og gode råd, der kan være med til at lette eller måske give inspiration til arbejdet i netværk og klynger. Her har vi samlet lidt godt og blandet fra forskellige netværk, klynger og andre aktører. 

 

Årets gang 

Ved at plotte sine arrangementer og begivenheder ind i et årshjul er det muligt at få et overblik over årets aktiviteter. Det kan være et nyttigt redskab at bruge i forbindelse med sin planlægning. 

InnoBYG bruger et årshjul, hvor de har plottet deres to årlige konferencer, afrapporteringer, undersøgelser mv.

Se eksempel på InnoBYGs årshjul 

 

Tjekliste - afholdelse af arrangementer

Der er mange ting at holde styr på både før, under og efter afholdelse af en større konference eller et matchmakingarrangement. 

Find inspiration til hvordan jeres tjekliste kan udformes

 

Online mødeplatforme, GDPR og datahåndtering

Corona-krisen har gjort online mødeplatforme som Teams og Zoom til en integreret del af dagligdagen for danske virksomheder og organisationer. Det er naturligt, at mange nu også interesserer sig for, hvad der sker med deres data i forbindelse med brug af disse platforme.

Vi har samlet lidt inspiration, som man som klyngeorganisation eller virksomhed kan forholde sig til

 

Har din klynge andre gode værktøjer eller råd, så send dem endelig til sekretariatet på info@clusterexcellencedenmark.dk. Så sørger vi for, at de kommer med i værktøjskassen, så andre klynger kan få glæde af dem. 

Cluster Excellence Denmark | Havnen 66, Lemvig | Dantes Plads 1, 1th., Kbh V| info@clusterexcellencedenmark.dk