29-10-19

Klynger får central rolle i erhvervsfremmen

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses udkast til strategi for decentral erhvervsfremme 2020-2023 er netop nu i offentlig høring. Klyngeindsatsen ser ud til at komme til at spille en central rolle i den decentrale erhvervsudvikling.

 

Klyngerne skal fx være en bærende kraft for innovation i verdensklasse gennem samarbejde mellem virksomheder og med investorer, iværksættermiljøer, myndigheder og viden- og uddannelsesinstitutioner.  

 

Læs mere om høringen og se udkastet til klyngernes rolle

Cluster Excellence Denmark | Havnen 66, Lemvig | Dantes Plads 1, 1th., Kbh V| info@clusterexcellencedenmark.dk