15-11-19

Har du input til enklere administrationen af strukturfondsprogrammer?

Erhvervsstyrelsen ønsker input fra klyngeorganisationer i en ny "Forenklingspostkasse". Klyngerne kan her hjælpe med at påpege de største administrative byrder for operatører og virksomheder som led i Erhvervsstyrelsens arbejde med de nye strukturfondsprogrammer.

 

I forbindelse med Erhvervsstyrelsens arbejde med at formulere ideer og forslag til prioriteter mv. for den kommende strukturfondsperiode 2021-2027 kan modtagere af midler fra EU’s strukturfonde i Danmark nu hjælpe med at identificere de største administrative byrder for operatører og virksomheder.

 

Til at indsamle forslag har Erhvervsstyrelsen åbnet en Forenklingspostkasse, hvortil man kan skrive, hvis man vil påpege administrative byrder eller har forslag til forenklinger.

 

Erhvervsstyrelsen vil meget gerne have input fra klyngeorganisationer. 

 

Læs mere om Forenklingspostkassen

 

Postkassen er åben indtil 31. dec. 2019. De indsamlede inputs vil indgå i Erhvervsstyrelsens videre arbejde med det kommende administrationsgrundlag, herunder støtteberettigelsesreglerne for 2021-2027.

Cluster Excellence Denmark | Havnen 66, Lemvig | Dantes Plads 1, 1th., Kbh V| info@clusterexcellencedenmark.dk