19-11-19

Horizon 2020 gør danske virksomheder mere innovative

Ny rapport viser, at danske virksomheder tilegner sig både ny viden, får udviklet nye produkter og styrket deres internationalisering, når de deltager i EU’s program for forskning og innovation Horizon 2020. Rapporten anbefaler blandt andet, at klynger og innovationsnetværk får en øget rolle i at få virksomheder med i H2020-projekter.

 

Nogle af hovedkonklusionerne er:

 

  1. EU-rammeprogrammet er relevant for mange forskellige slags virksomheder, både de forskningsintensive og fremstillingsvirksomheder samt store som små virksomheder.  
  2. Ca. 80% af de danske virksomhedsdeltagere er tilfredse eller meget tilfredse med at deltage i Horizon 2020-projekter. Størstedelen vil samtidig gerne være med igen.
  3. Virksomhederne peger især på udbyttet vedrørende ny viden, nye produkter og services og øget internationalisering.
  4. Hjælp fra offentlige rådgivere og private konsulenter er afgørende for succes med ansøgningen.

 

Det kan dog være vanskeligt for virksomheder at finde de rette projektpartnere. Derfor anbefales det i rapporten, at "innovationsnetværk, klyngeorganisationer og samarbejdsplatforme bliver mere aktivt involveret i at matche virksomheder med de rette partnere. Man bør i den sammenhæng følge det tidligere initiativ under Uddannelses- og Forskningsministeriet, Horizon 2020-NET, tæt for at se på, om det har haft succes med at fremme virksomheders deltagelse i Horizon 2020”. 

 

Læs mere om rapporten

Læs hele rapporten Virksomhedsanalyse: Danske virksomheders erfaringer med at deltage i Horizon 2020

Læs casekatalog til rapporten

Cluster Excellence Denmark | Havnen 66, Lemvig | Dantes Plads 1, 1th., Kbh V| info@clusterexcellencedenmark.dk