17-12-19

Cluster Excellence Denmark i 2020

Tidligere i år blev Cluster Excellence Denmark fornyet for en toårig periode, gældende fra 1. oktober 2019. Det betyder nye aktiviteter til gavn for de danske klynger og innovationsnetværk. Det næste år fokuserer Cluster Excellence Denmark især på konsolidering, professionalisering og globalisering af de danske klynger og innovationsnetværk.

 

Konsolidering: Det næste år står især i konsolideringens tegn for de danske klynger. Cluster Excellence Denmark vil også i 2020 agere som uvildig strategisk sparringspartner for klynger gennem hele konsolideringsprocessen. Blandt andet har Cluster Excellence Denmark udviklet et unikt klynge due-diligence værktøj målrettet de danske klynger til at understøtte  konsolideringsprocessen.

 

Professionalisering: 2020 vil også byde på professionaliseringstilbud til de danske klynger og innovationsnetværk. Innovation Camp vender tilbage og bliver til Danish Cluster Summit. Den succesfulde erfa-gruppe for klyngekommunikation fortsætter og videreudvikles. Det samme gør klyngeledernetværket.

 

Globalisering: De danske klynger er stadigt mere globale. Gennem matchmaking, hjemtag af viden og løbende dialog med relevante aktører arbejder Cluster Excellence Denmark også i 2020 for at åbne døre for de danske klynger på nordisk, europæisk og globalt niveau. 

 

Branding af det danske klyngelandskab: Sammen med de danske klynger og innovationsnetværk lancerer Cluster Excellence Denmark i starten af 2020 en ny branding-kampagne, som sætter fokus på klyngers værdi under overskriften #Innovationskraftnu.

 

Cluster Excellence Denmarks aktiviteter vil som altid være kontekstnære og tage udgangspunkt i de udfordringer, som klyngesekretariaterne oplever. Derfor vil vi løbende justere og tilpasse vores services i tæt dialog med klyngerne.

 

Cluster Excellence Denmark finansieres ligeligt af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte og Erhvervsstyrelsen. Den nye kontrakt gælder for perioden 1. oktober 2019 – 30. september 2021.

Cluster Excellence Denmark | Havnen 66, Lemvig | Dantes Plads 1, 1th., Kbh V| info@clusterexcellencedenmark.dk