24-02-20

Klynger har vigtig rolle i Danmarks nye robotstrategi

Danmarks første nationale robotstrategi bliver lanceret i dag. Strategien skal blandt andet være med til at sikre, at robotindustrien bidrager til den grønne omstilling, og at Danmark udnytter de potentialer, der er i at udvikle og bruge robotter.

 

Den nationale robotstrategi på uddannelses-, forsknings- og innovationsområdet sætter fokus på, at Danmark realiserer de store potentialer, der er i robotter. Strategien indeholder 11 fokusområder, der skal give gode uddannelses-, forsknings- og innovationspolitiske rammer for udvikling og brug af robotteknologierne i Danmark.

 

Ét af fokusområderne er styrket innovation i erhvervslivet gennem vidensamarbejde i klyngeorganisationer og innovationsnetværk. Heri står bl.a. at "Klyngeorganisationer og innovationsnetværk har en vigtig rolle i den sammenhæng. De kan skabe en strategisk og professionel ramme for vidensamarbejde og bygge bro mellem både virksomheder, videninstitutioner, offentlige aktører og andre, som kan bidrage til styrket innovation i erhvervet."

 

Læs hele pressemeddelelsen her: https://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2020/gron-omstilling-med-robotter-i-spidsen

Læs den nationale robotstrategi: https://ufm.dk/publikationer/2020/national-robotsrtategi

Cluster Excellence Denmark | Havnen 66, Lemvig | Dantes Plads 1, 1th., Kbh V| info@clusterexcellencedenmark.dk