23-03-20

Få svar på spørgsmål om klyngeudbuddet "Innovationskraft"

Informationsmødet den 1. april 2020 om klyngeopslaget "Innovationskraft" aflyses. Der laves FAQ og holdes online-møder i stedet.

 

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte og Erhvervsstyrelsen har meddelt, at det planlagte informationsmøde den 1. april om klyngeopslaget vedr. Innovationskraft aflyses som følge af COVID-19.

 

Har I spørgsmål?

I stedet for informationsmødet er der ved at blive udarbejdet en FAQ, der vil indeholde de mest almindelige spørgsmål til opslaget. Spørgsmål skal sendes til innovationskraft@ufm.dk. FAQ’en bliver offentliggjort på UFM.dk.

 

Har I brug for et møde?

Derudover kan Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte og Erhvervsstyrelsen tilbyde kommende ansøgere at afklare yderligere spørgsmål og give vejledning på møder via Skype, hvor begge styrelser deltager.

Møderne kan afholdes 31. marts, 1. april og 2. april i tidsrummet 8.00-15.00.

 

Ansøgere, der ønsker et møde, skal sende en mail til Tej Egefjord: tejege@erst.dk

I mailen skal I angive:

  • Hvilken styrkeposition eller spirende område, I forventer at søge midler til. 
  • Ønsker til mødetidspunkt. Angiv mindst to tidsrum a max 45 minutters varighed på de givne datoer. Tiderne fordeles efter først til mølle.

 

Inden mødet skal I sende jeres spørgsmål og de dagsordenspunkter, som I gerne vil have vejledning om til tejege@erst.dk og innovationskraft@ufm.dk

 

BEMÆRK: Fristen for at sende spørgsmål og anmode om møde over Skype er den 26. marts 2020.

Cluster Excellence Denmark | Havnen 66, Lemvig | Dantes Plads 1, 1th., Kbh V| info@clusterexcellencedenmark.dk