15-09-16

Innovation i Østersøregionen

Ny ”strategiguide” skal bane vejen for innovation i Østersøregionen. Den nye strategiguide henvender sig til politiske beslutningstagere i ind- og udland og kan anvendes som reference i innovationspolitiske aktiviteter med små og mellemstore virksomheder som målgruppe. Den indeholder anbefalinger til prioriteringer i den fremadrettede innovationspolitik i Østersøregionen og fungerer som innovationspolitisk og praktisk rettesnor i perioden 2016-2020. Blandt anbefalingerne er følgende indsatsområder:
 

1.Fremme SMV’ers internationalisering

2.Kapacitetsopbygning i klyngeorganisationer

3.Skabe sammenhæng i internationale innovationsfremme-infrastrukturer

4.Skabe sammenhæng i policy og finansieringsinstrumenter

 

Guiden identificerer også følgende tre tværgående temaer som nøglefaktorer til accelerering af innovation i Østersøregionen: digitalisering, iværksætteri og internationalisering af små og mellemstore virksomheder. Det er forhåbningen, at guiden vil bidrage til, at forskning og innovation i Østersøregionen konsoliderer en globalt konkurrencedygtig position, kendetegnet af fire overordnede målsætninger:

 

  • Styrkede kompetencer blandt regionens aktører og institutioner
  • Forbedret involvering gennem bedre udnyttelse af eksisterende netværk
  • Koncentration af finansiering og samordning af politik og regulering
  • Langsigtet engagement samt fælles finansiering og beslutningstagning

 

Læs mere om strategiguiden her

 

Læs hele guiden her

Cluster Excellence Denmark | Havnen 66, Lemvig | Nupark 51, Holstebro | Fruebjergvej 3, Kbh Ø.| info@clusterexcellencedenmark.dk