Om Cluster ExcelLence Denmark

Cluster Excellence Denmark er den nationale supportfunktion for innovationsnetværk og de væsentligste klynger i Danmark. 

 

Visionen for Cluster Excellence Denmark er, at de danske klyngeorganisationer bliver bedre til at løse deres primære opgaver over for virksomheder og videninstitutioner, dvs. matchmaking, brobygning, igangsættelse af samarbejdsprojekter, understøttelse af virksomhedernes innovation, konkurrenceevne, vækst, internationalisering samt at løse opgaven med at være en central aktør i innovations- og erhvervsfremmesystemet. 

 

Det skal hjælpe danske virksomheder til hurtigere at skabe innovationer og kommercielle succeser, der kan bidrage med løsninger på samfundets problemer samt skabe øget vækst og beskæftigelse i Danmark. 

 

Supportfunktionen består af et team af medarbejdere og underleverandører, som tilsammen dækker hele paletten af viden om og erfaringer med samarbejde mellem virksomheder, videninstitutioner, matchmaking samt klynge- og netværksdannelse generelt. 

 

Initiativet er samfinansieret af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte og Erhvervsstyrelsen.

 

Læs Cluster Excellence Denmarks persondatapolitik.

 

 

 

Cluster Excellence Denmark | Havnen 66, Lemvig | Dantes Plads 1, 1th., Kbh V| info@clusterexcellencedenmark.dk