innovations- og erhvervsfremmesystemet

Samarbejde mellem virksomheder og med viden- og uddannelsesmiljøer og offentlige aktører er en stor del af drivværket bag fornyelse og fremgang i dansk erhvervsliv. Virksomhederne udveksler erfaringer, danner partnerskaber og udvikler forretningsområder baseret på ny viden om tendenser, teknologier, markeder, muligheder og agil regulering.

 

Klyngeorganisationer spiller en vigtig rolle i at facilitere og fremme sådanne samarbejder og er altså en central aktør i innovations- og erhvervsfremmesystemerne.

 

Læs mere om klynger i innovations- og erhvervsfremmesystemet:

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses strategi Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023

Danske styrkepositioner og fremtidens klynger

 

Cluster Excellence Denmark arbejder på at fremme gensidigt kendskab samt styrke samarbejdet og videndelingen mellem de danske klyngeorgansiationer og andre aktører i innovations-, forsknings- og erhvervsfremmesystemet. 

 

Erhvervshuse

Kommunerne og den lokale erhvervsservice er ofte første indgang til erhvervsfremmesystemet. De tværkommunale erhvervshuse yder specialiseret erhvervsservice og fungerer dels som indgange dels som knudepunkter i erhvervsfremmesystemet, der henviser til relevante erhvervsfremmeordninger og -aktører såvel som private rådgivere, investorer mv.

 

Se kontaktoplysninger på erhvervshusene

 

 

GTS-institutter

Cluster Excellence Denmark arbejder på at styrke samarbejdet mellem de danske netværk og klynger og de ni GTS’er - Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter. GTS’erne er alle not for profit og arbejder for at skabe flere innovative og konkurrencedygtige danske virksomheder. 


Besøg GTS-foreningens hjemmeside og se mere om GTS’erne

Cluster Excellence Denmark | Havnen 66, Lemvig | Dantes Plads 1, 1th., Kbh V| info@clusterexcellencedenmark.dk