nyheder

   

   

Midler til styrket klyngeindsats i Region Sjælland

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen annoncerer midler til en styrket klyngeindsats i Region Sjælland i perioden 2021-2024....

EUs genopretningsfond: Seks sektorspor skal positionere danske løsninger

Udrulningen af EU’s genopretningsfond på 750 mia. euro skaber store muligheder for danske virksomheder på markederne i Europa. Flere klynger har givet input til handlingsplanerne for de enkelte sektorspor....

40 mio. kr. til fem kommende digitale innovation-hubs

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har afsat 40 mio. kr. til fem såkaldte European Digital Innovation Hubs, der fra 2022 skal hjælpe med at styrke optaget af nye digitale teknologier i landets virksomheder....

Kursus: Policy for Green Growth & System Innovation

The course aims at accelerating the transition towards a sustainable Nordic society and is offered by a consortium of Nordic universities and research institutes...

Dansk klyngedirektør som moderator på europæisk forsvarsfonds launch event

...

Danmarks deltagelse i forskningens europamesterskaber

Nye resultater for de europæiske landes deltagelse i EU’s forsknings- og innovationsprogram Horizon 2020 er klar. Danmark klarer sig fortsat godt i konkurrencen om midler, og siden programmets start har 3540 deltagere fra danske institutioner og virksomheder kvalificeret sig til at modtage midler....

Cluster Business Models Workshop 10/6

...

Klynger med i Danmarks nye rumstrategi

Danmarks rumstrategi er blevet opdateret. Fremadrettet skal vi i højere grad bruge rummet til at løse udfordringerne omkring klima, natur, biodiversitet og miljø. Her ses også klyngerne som en central aktør....

Invitation: Innovation Talks med fokus på Industry on Campus

Innovationscentret i München arrangerer i samarbejde med Baden-Württemberg International to virtuelle Innovation Talks med fokus på Industry on Campus. ...

Anbefalinger fra regionale vækstteams offentliggjort

Regeringens syv regionale vækstteams er kommet med sine anbefalinger til, hvordan der bedst investeres i udviklingen af lokale erhvervsfyrtårne, som kan bidrage til en stærk genstart efter coronakrisen....

Online Cluster Education Forum 8. juni

BSR CLUSTER MANAGER EDUCATION project group invites all stakeholders who are interested in creating international partnerships with clusters and companies in the Baltic Sea Region to the Multiplier Event Cluster Education Forum which will take place ONLINE on 8th of June, 2021. ...

Webinarer om Horizon Europe-programmer

EuroCenter lancerer en række webinarer om de forskellige programmer i Horizon Europe....

Søg støtte til klimakommunikation

Alle not-for-profit organisationer med aktiviteter relateret til klimahandling har nu mulighed for at ansøge om 25.000-250.000 kr. i støtte til klimakommunikation hos KR Foundations nye kommunikationspulje....

50 mio kr til innovation med satellitdata og rumteknologi

50 millioner kroner kan søges i 2021 til innovation i samfundet, som bruger satellitdata og rumteknologi. ...

Klynger på dagsordenen

Klynger var på dagsordenen, da Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse holdt sit 14. bestyrelsesmødeden 21. april 2021. Vi har samlet et uddrag her....

Cases efterspørges til global klyngekonference

TCI efterspørger cases og speakers inden for konferencens tre hovedområder: Cities, Collaboration og Circular economy....

Webinarrække om Horizon Europe ansøgningsskabelonen

Vil du søge Horizon Europe, eller rådgiver du Horizon Europe-ansøgere? Så lyt til webinarrækken om ansøgningsskabelonen for forsknings- og innovationsprojekter i Horizon Europe. Webinarrækken består af tre webinarer om henholdsvis excellence, impact og implementation. De tre webinarer holdes i maj. ...

Danmark og USA indgår nyt grønt forsknings- og innovationssamarbejde

Danmark og USA har under klimatopmødet ’Leaders Summit on Climate’ indgået en samarbejdsaftale om forskning i og udvikling af energiteknologiske løsninger. ...

Viden- og erhvervsklynger styrkes med ny bevilling til supportfunktion

Cluster Excellence Denmarks kontrakt forlænges med en tillægsbevilling fra Denmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen ...

Partner søges til nordisk scaleup community

Nordic Innovation søger partner til at udvikle et globalt førende scaleup community i Norden...

European Cluster Meeting

Internationalization Agency of the Canary Islands Government afholder European Cluster Meeting i samarbejde med Enterprise Europe Network den 26. april....

Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råds årsrapport

DFiR gør forsknings- og innovationspolitisk status. Året, der stod i coronaens tegn, bragte videnskaben tilbage i samfundsdebatten og viste, hvor vigtigt det er at have ekspertise både i dybden og i bredden. DFiR anviser også forsknings- og innovationspolitiske sigtelinjer for fremtiden ...

Virtuelt og internationalt Horizon Europe matchmaking-event

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, Innovationscentret ICDK München og Enterprise Europe Network Denmark er medarrangør på matchmaking-eventet...

Ny rapport om Cluster Business Models

En ny rapport giver et globalt indblik i forretningsmodeller i innovative klynger....

Nordic Circular Economy Playbook

Nordic Circular Economy Playbook er et nyt værktøj for produktionsindustrien, der skal hjælpe virksomheder med at omstille sig og tage cirkulære forretningsmodeller i brug....

Roadmaps til grønne missioner

Innovationsfonden har offentliggjort call’et efter roadmaps til de fire grønne missioner. ...

Danmark er det tredje mest innovative land

Målt på patentansøgninger er Danmark det tredje mest innovative land. Det viser EPO Patent Index 2020, der netop er offentliggjort. Det er især innovationer inden for sundhedssektoren, der driver danske patentansøgninger....

Online mødeplatforme, GDPR og datahåndtering

Corona-krisen har gjort online mødeplatforme som Teams og Zoom til en integreret del af dagligdagen for danske virksomheder og organisationer. Det er naturligt, at mange nu også interesserer sig for, hvad der sker med deres data i forbindelse med brug af disse platforme....

Syv regionale vækstteams nedsat

Syv regionale vækstteams skal komme med anbefalinger til, hvordan regeringen bedst investerer i lokale erhvervsfyrtårne, så landet kommer godt igennem coronakrisen....

Ny rapport om Sydtysklands grønne omstilling

Formålet med rapporten er at koble danske og tyske innovationsøkosystemer inden for mobilitet og transport tættere sammen for i fællesskab at bidrage til den grønne omstilling....

Video og præsentation fra workshop om guldcertificering

På CED's workshop Bliv klædt på til guldcertificering den 11. februar fik de danske klynger en introduktion til guldcertificering...

Nye principper og anbefalinger om forskningsbaseret samarbejde

En række nye principper og anbefalinger skal hjælpe alle parter med at forstå og udfylde deres rolle, når universiteter samarbejder med omverdenen....

Ny rammeaftale for erhvervshusene

Erhvervsministeren og KL har indgået en ny aftale frem til 2023, der sætter rammerne for de tværkommunale erhvervshuse, herunder samarbejdet med klyngerne. ...

Temaindkaldelse: Fra kriser til konkurrencekraft

Industriens Fond efterspørger ny viden og nye værktøjer, der kan styrke danske virksomheder i mødet med kommende kriser....

Nye modeller for internationalisering via klynger

Et nyt projekt fra Uddannelses- og Forskningsministeriet og Cluster Excellence Denmark sætter fokus på at identificere og udvikle succesfulde modeller for internationalisering via klynger og Innovationscentrene...

Europæisk støtte til grøn dansk innovation

Inden for grøn innovation er Danmark flot repræsenteret i den nyeste opgørelse om Danmarks deltagelse i Horizon 2020....

Ny database med erhvervsfremmeprojekter

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har netop offentliggjort en samlet projektdatabase med erhvervsfremmeprojekter fra hele landet. ...

Tidlig julegave til Europas bedste forskere og innovatører

Rådet og EU-Parlamentet er blevet enige om den såkaldte Horizon Europe-forordning....

Dansker genvalgt som præsident for globalt klyngenetværk

På den nyligt afholdte generalforsamling for det globale klyngenetværk - TCI Network - blev Cluster Excellence Denmarks direktør Merete Nielsen genvalgt som præsident i en ny 2-årig periode...

Ny e-bog: Klynger og grøn omstilling

Cluster Excellence Denmark har netop udgivet en ny, engelsksproget publikation om klyngers rolle i den grønne omstilling. Via survey og cases fra seks lande stiller vi skarpt på, hvad Covid-19-krisen har betydet for klyngers arbejde med det grønne....

Håndbog om Horizon Europe

Håndbogen giver en introduktion til de mange forskellige muligheder i EU's nye program for forskning og innovation 2021-2027....

Kom til digital konference om nye EU-programmer

Den digitale konference "Danmark i Europa: fælles fremtid - fælles løsninger" sætter første dag fokus på en række nye EU-programmer for uddannelse, forskning, kultur og erhvervsudvikling. ...

Klyngernes reaktioner på udpegningerne som styrkeposition

Vi har samlet et overblik over hvordan de nyudnævnte klynger har taget imod udnævnelsen som national styrkeposition. ...

E-bog om digitalisering nu på engelsk

Vores e-bog om digitalisering af klyngeservices og -aktiviteter ligger nu klar i en engelsk udgave. ...

160 mio. kr. til de 14 nye klynger

I begyndelsen af oktober blev Danmarks 14 nye viden- og erhvervsklynger udpeget af uddannelses- og forskningsministeren. Nu støtter Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse de nye klynger med 160 mio. kr., så vejen fra forskning til faktura bliver lettere for virksomhederne....

14 nye klynger er på plads

Uddannelses- og forskningsministeren har netop udpeget en række nye klynger, som fra 2021-2024 skal skabe samarbejde mellem forskere og virksomheder og dermed få mere innovation ud i samfundet. ...

Danske klynger skaber nye globale forbindelser

Eventen var historiens første online globale matchmaking, og den var en massiv succes...

Millionstøtte til klyngeprojekter

Det strømmer for tiden ind med nyheder om nye klyngeprojekter, der har modtaget store beløb i støtte fra forskellige sider....

Internationale kongresser udgør stort potentiale for danske virksomheder

100.000 besøgende internationale forskere udgør et markant uudnyttet potentiale for danske virksomheder, skriver Danmarks nationale udviklingsselskab for erhvervs- og mødeturisme, MeetDenmark, i dette indlæg....

Mød ICDK på årets TechBBQ Digital 17.-18.sep.

Hør nærmere om de muligheder, som centrene tilbyder startups, der ønsker at afsøge det internationale marked...

Morgenmøder i European Alliance Against Coronavirus

...

Opportunities coming up for Nordic clusters and stakeholders

Nordic Innovation will in the period 2021-24 drive forward eight new initiatives aimed to help the economy recover in a greener direction in the wake of COVID-19...

Tværsektor-samarbejde i innovation – sådan lykkes det

På baggrund af resultater fra 54 eksisterende tværsektorielle samarbejder har projektet RiConfigure samlet nogle praktiske anbefalinger til, hvordan de kan lykkes....

Robotindustrien får millionstøtte til global vækst

Nyt partnerskab mellem Industriens Fond og Odense Robotics...

Danmark blandt verdens mest innovative lande

International rangliste over innovationskraften i 131 lande placerer Danmark på en 6. plads. ...

Innovationsfonden nedsætter nyt sparringspanel

Innovationsfonden samler aktørerne i det danske forsknings- og innovationssystem i et nyoprettet Danish Innovation Sounding Board....

Webinar: Digitalisering af klyngeservices

Webinar fra lanceringen af e-bogen "Digitalisering af klyngeservices og -aktiviteter", som sætter fokus på, hvordan innovationskraften i klyngerne på rekordtid er blevet nytænkt og digitaliseret. ...

Ny e-bog om digitalisering af danske klyngers services og aktiviteter

Cluster Excellence Denmark lancerer i dag en ny e-bog: Digitalisering af klyngeservices og -aktiviteter....

Klynger, cirkulær omstilling og genstart

I løbet af august sender Cluster Excellence Denmark en survey ud til danske klyngeledere og udenlandske klynger om cirkulær omstilling....

Danske klynger får central rolle i European Digital Innovation Hubs

Erhvervshusene inviteres til at byde ind med et konsortium med samarbejdsaktører til de kommende Digital Innovation Hubs. Det er et krav, at en eller flere konsoliderede klyngeorganisationer aktivt indgår i konsortiet....

Udvælgelse af danske kandidater til European Digital Innovation Hubs

Erhvervsstyrelsen har lanceret den nationale udvælgelsesproces for indstilling af danske kandidater til de kommende European Digital Innovations Hubs....

Invitation: Cirkulære forretningsmodeller i nordiske produktionvirksomheder

Nordic Innovation inviterer virksomheder til at udforske cirkulære forretningsmodeller i den nordiske produktionsindustri i en række workshops...

Gode digitale events søges

Cluster Excellence Denmark samler lige nu gode eksempler på digitale klyngeevents til et nyt værktøj om digitalisering af klyngeevents. ...

Ny eksport- og investeringspakke

Udenrigsministeriet har lanceret en ny eksport- og investeringspakke til at styrke danske virksomheders eksportmuligheder og arbejdspladser. ...

TCI Global Conference, Kazan, udskudt til 2021

TCI2020 bliver i stedet afholdt virtuelt. ...

FAQ om klyngeudbud - opdateret 20/5

Om FAQ, der besvarer indkommende, generelle spørgsmål til klyngeopslaget....

Globalisering via klynger på nye måder

Før COVID-19-krisen var de danske klynger aktive i over 60 lande. På et online videndelingsmøde delte internationaliseringseksperter fra 15 danske klynger de første erfaringer med internationalisering under krisen. Blandt konklusionerne var, at klynger er i gang med at nytænke internationalisering....

Tips til digitalisering af klyngeevents

Mange klyngeaktiviteter er blevet digitale som konsekvens af COVID-19-krisen. Sammen med de danske klynger har vi samlet nogle af de første erfaringer....

Klyngernes Shanghai

ICDK Shanghai interesseret i at udvikle langsigtede samarbejder med de klyngeorganisationer og økosystemer, der passer til fokusområderne...

Læs og debatter om de nye forslag til indsatsområder i GTS 2021-2024

I de kommende uger kan man på bedreinnovation.dk være med til at påvirke indsatsområderne for GTS'ernes arbejde de kommende år. Klynger og innovationsnetværk opfordres til at bidrage....

Innovationskraft på nye måder - klyngers respons på Covid-19 krisen

Ligesom det øvrige samfund er klyngerne berørt af coronakrisen. De er i fuld gang med at tilpasse, udvikle og implementere aktiviteter, som på nye måder bidrager til virksomhedernes innovationskraft. ...

Midler fra Danmarks Erhvervsfremme-bestyrelse til COVID-19-indsatser

Bestyrelsen har besluttet at afsætte yderligere midler til COVID-19-indsatser. Vi har samlet nogle af de aktuelle indsatser....

Zoom, GDPR og datahåndtering

Corona-krisen har gjort videokonferencetjenesten Zoom til ”the only way” for mange. Derfor er der naturligt interesse for databehandling i forbindelse med Zoom. Vi har samlet lidt inspiration, som man som klynge eller virksomhed kan forholde sig til....

Covid-19 værktøjskasse

Vi har her samlet forskellige oplysninger og links til information om, hvordan man som klynge/arbejdsgiver kan forholde sig i den aktuelle situation mht. Coronavirus. ...

Corona/Covid-19 for europæiske klynger

European Cluster Collaboration Platform har lavet et forum for europæiske klyngeerfaringer med Covid-19....

Klyngekommunikation og corona

Se infografik fra møde mellem klyngekommunikatører om kommunikation under coronakrisen....

Tools til digitalisering af klyngeservices og aktiviteter

Vi har samlet en oversigt over redskaber, der kan være med til at digitalisere klyngeservices. ...

Klynger og coronavirus/COVID19

Vi har samlet et indblik i, hvad de danske klynger gør i denne coronavirus/COVID19-tid. ...

Få svar på spørgsmål om klyngeudbuddet "Innovationskraft"

Informationsmødet den 1. april 2020 om klyngeopslaget "Innovationskraft" aflyses. Der laves FAQ og holdes online-møder i stedet....

Vi er her stadig!

Vi arbejder hjemmefra i de kommende uger. Tøv dog ikke med at kontakte os....

Lombardiet efterspørger medicinsk udstyr

Lombardiet efterspørger hospital/medical udstyr - se listen her...

Nye klyngemidler skal styrke innovationskraften

Uddannelses- og Forskningsministeriet og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har åbnet for ansøgninger til landsdækkende klyngeaktiviteter i perioden 2021-2024. ...

Tidsplan for udmøntning af klyngemidler

Se tidsplanen for udmøntningen af midler til klyngeprogrammet 2021-2024...

Ny strategi: Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023

Danmark har fået en ny erhvervsfremmestrategi. Strategien udpeger bl.a. de erhvervs- og teknologiområder, som skal være rammen for fremtidens klyngeindsats....

Lanceringsevents - erhvervsfremmestrategi

Danmarks nye strategi for decentral erhvervsfremme 2020-2023 lanceres ved en række events....

Internationalt Netværks Program 2020

Styrelsen for Forskning og Uddannelse har åbnet for ansøgninger til 2020-call'et til International Network Programme. ...

Klynger har vigtig rolle i Danmarks nye robotstrategi

Danmarks første nationale robotstrategi bliver lanceret i dag. Strategien skal blandt andet være med til at sikre, at robotindustrien bidrager til den grønne omstilling, og at Danmark udnytter de potentialer, der er i at udvikle og bruge robotter....

TechBlast: event med fokus på kunstig og menneskelig intelligens

TechBlast er en ny stor oplevelsesevent med fokus på kunstig og menneskelig intelligens, som afholdes den 20. marts i Odense. ...

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Uddannelses- og Forskningsministeriet indleder samarbejde om fremtidens klyngeindsats

Parterne forventer i fællesskab at annoncere midler til klyngeindsatsen fra 2021-2024 i begyndelsen af marts 2020...

Kom tættere på Innovationsfonden

Innovationsfonden og Cluster Excellence Denmark inviterer til dialogmøde den 10. marts...

Klynger har innovationskraft

Analyser fra ind- og udland dokumenterer klyngers effekter og værdi. En ny kampagne stiller skarpt på værdien af klynger og innovationsnetværk....

Cluster Excellence Denmark i 2020

I 2020 fokuserer Cluster Excellence Denmark især på konsolidering, professionalisering og globalisering af de danske klynger og innovationsnetværk....

Nye midler til klynger

Industriens Fond, Nordic Innovation, EU og Innovationsfonden har lige nu midler, som klynger kan søge....

Muligheder for virksomheder i Horizon 2020

UFM har lanceret en kommunikationskampagne, der skal skabe opmærksomhed om Horizon 2020 blandt forsknings- og innovationsparate virksomheder....

Fem år med de danske klynger

I 2014 så Cluster Excellence Denmark først dagens lys. Vi tager et tilbageblik på de sidste fem år med de danske klynger....

Guldklynger til klyngetopmøde i Bruxelles

Otte danske guldklynger var med, da EU Kommissionens klyngeteam for første gang inviterede europæiske klynger til topmøde i Bruxelles i sidste uge. ...

Nye calls fra Nordic Innovation

Calls for runde 2 af Nordic Innovations Nordic Smart Mobility and Connectivity-progran er netop blevet offentliggjort....

Flere SMV'er skal beskytte deres idéer

Ny kampagne skal få flere iværksættere og SMV’er til at beskytte deres idéer med et patent, varemærke- eller designrettighed...

Temaindkaldelse om datadreven vækst

I ny temaindkaldelse efterspørger Industriens Fond projektidéer med fokus på datadreven vækst....

Cluster Excellence Denmark | Havnen 66, Lemvig | Dantes Plads 1, 1th., Kbh V| info@clusterexcellencedenmark.dk