services

I Cluster Excellence Denmark skaber vi rammer for og faciliterer netværk, viden- og erfaringsudveksling mellem de danske klyngeorganisationer. Vores services og aktiviteter er primært koncentreret om tre områder: 


Professionalisering 

  • Vi indsamler og udvikler værktøjer og redskaber, der efterspørges af klyngeorganisationer. Kig i værktøjskassen
  • Vi tilbyder rådgivning af og sparring med klyngeorganisationer 
  • Vi udvikler og afholder ”Cluster Labs”, der er testlaboratorier, hvor klyngeorganisationer kan afprøve forskellige metoder, redskaber og værktøjer

Kompetenceudvikling

  • Vi afholder en årlig Innovation Camp for alle danske klyngeorganisationer
  • Vi tilrettelægger og udbyder målrettede workshop og kurser 
  • Vi afvikler master classes sammen med relevante eksperter 

Internationalisering

  • Vi tilbyder klynger og netværk strategisk sparring om internationalisering
  • Vi tilbyder kompetenceudvikling: Workshops, Cluster Labs og erfagruppe om internationalisering
  • Vi tilbyder klyngematchmaking – og hjælper med at booste dit internationale samarbejde
  • Vi tilbyder sparring om funding af internationalisering

Se desuden mere under Internationationalisering

 

Cluster Excellence Denmark | Havnen 66, Lemvig | Dantes Plads 1, 1th., Kbh V| info@clusterexcellencedenmark.dk