Innovationskraft 2021-2024

Strategier og planer

Regler og retningslinjer

Danske styrkepositioner

Innovationskraft 2021-2024

Strategier og planer

Regler og retningslinjer

Danske styrkepositioner

Politiske rammer

Regler og retningslinjer

Innovationskraft:

Retningslinjer for videnbaserede klyngeaktiviteter

Retningslinjer for aktiviteter og udgifter, der støttes af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen under Uddannelses- og Forskningsministeriet under annonceringen ”Innovationskraft: Danske klynger for viden og erhverv 2021-2024”.

Innovationskraft:

Retningslinjer for erhvervsrettede klyngeaktiviteter

Retningslinjerne fastlægger den administrative praksis og udmønter de nationale regler, der gælder, når man modtager tilskud fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses decentrale erhvervsfremmemidler under annonceringen ”Innovationskraft: Danske klynger for viden og erhverv 2021-2024”.

FAQ:

Klyngebevillinger fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (UFS) og Danmarks Erhvervs-fremmebestyrelse (DEB)

FAQ’en besvarer de spørgsmål, der blev stillet af klyngerne til opstartsmødet d. 17. november 2020, samt i forlængelse af dialog om handlingsplaner, herunder dialogen om vilkår for DEB-bevilling.

Vejledning om støtteberettigelse:

Regionalfonden, Socialfonden Plus og Fonden for Retfærdig Omstilling 2021-2027

Vejledningen finder anvendelse for alle projekter, der får støtte fra EU’s Regionalfond og EU’s Socialfond Plus. Vejledningen gælder også for støtte, der bevilges af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse som medfinansiering til et projekt under Regionalfonden eller Socialfonden Plus.