Projekt kortlægger danske faciliteter til test og demonstration

Projekt kortlægger danske faciliteter til test og demonstration

Igangværende projekt finansieret af Industriens Fond skal sikre overblik over danske testfaciliteter. IDA, ATV, Dansk Industri og Dansk Metal er lige nu i gang med at etablere en digital database over danske test-, demonstrations- og udviklingsfaciliteter i et...

Energy Cluster Denmark har fået guldcertificering

Klyngeorganisationen Energy Cluster Denmark er blevet certificeret under The European Cluster Excellence Initiative, ECEI, og har modtaget en guld-label. Energy Cluster Denmark er en fusion af CLEAN Energi, House of Energy og Energy Innovation Cluster, som alle tre...

Fødevareklyngen åbner nye kontorer på Sjælland og i Syddanmark

Fødevarevirksomheder i Slagelse og på hele Sjælland får nu endnu bedre mulighed for at få hjælp til udvikling og innovation, når Food & Bio Cluster Denmark åbner kontor på Posthuset i Slagelse. Det nye kontor bliver hjemsted for to medarbejdere, som i samarbejde...

Ekstra bevilling til klyngeindsats i Region Sjælland

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har annonceret en bevilling på yderligere 3 millioner kroner til at styrke klyngeindsatsen i Region Sjælland. Styrelsen annoncerede i juli 2021 en ekstra bevilling på 5 millioner kroner. Læs mere:...

Klyngen MADE har fået guldcertificering

MADE – Manufacturing Academy of Denmark er blevet certificeret under The European Cluster Excellence Initiative, ECEI, og har modtaget en guld-label. I certificeringsprocessen er MADE blevet vurderet på 31 forskellige parametre – heriblandt struktur,...