<  Tilbage til nyhedsoversigt

50 mio. kr. til innovation med satellitdata og rumteknologi
Nyheder 11. maj 2021 af Cluster Excellence Denmark

I 2021 kan der søges 50 millioner kroner gennem European Space Agency til innovation i samfundet, som bruger satellitdata og rumteknologi. Muligheden er relevant for virksomheder inden for flere af de danske styrkepositioner.

Rummet handler ikke kun om asteroider og landinger på Mars. Hvert år støtter ESA danske virksomheder og vidensinstitutioner med at udvikle ny teknologi, som anvender satellitter til at udvikle løsninger i den digitale og grønne omstilling af vores samfund her på Jorden.

50 mio kr til innovation i 2021

I 2021 kan der søges 50 millioner kroner gennem ESA til innovation i samfundet, som bruger satellitdata og rumteknologi. Projekter kan være inden for en lang række temaer så som cirkulær økonomi, miljøvenlig mobilitet, Smart Cities, vedvarende energi, vandmangel, bæredygtige finansielle services, digitalisering, droner og flytrafik, bæredygtig konstruktion og vedligehold af bygninger og mange flere. Den eneste betingelse er, at der anvendes satellitdata eller anden rumteknologi som en del af løsningen.

Ud over den direkte medfinansiering af udviklingsaktiviteterne (helt op til 80 procent af omkostningerne for små virksomheder) får danske virksomheder adgang til teknisk og kommerciel rådgivning fra en af verdens førende teknologiske organisationer.

Ansøgningsfristen er den 22. august 2021.

Satellitbaseret data får stigende betydning

Rumbaseret data, information og infrastruktur understøtter vores evne til at observere vejr, klima og klimaforandringer, kommunikere over store afstande og navigere sikkert til vands, til lands og i luften. Vi benytter i stigende grad satellitter til at beskytte vores natur, miljø og biodiversitet, udpege optimal placering af varige energikilder eller føre kontrol og tilsyn. Satellitbaseret information vil i stigende grad også få betydning for, hvordan vi opnår smartere og mere bæredygtige samfund og byer, og hvordan vi håndterer øgede krav til en cirkulær og bæredygtig økonomi. I kombination med et stadigt mere digitalt samfund og en økonomi, hvor kapaciteten til at håndtere og reagere på store datamængder er afgørende, bidrager rumbaserede løsninger med relevant data, kommunikation samt navigation og nøjagtige tidsangivelser til f.eks. synkronisering af el- og mobilnet samt finansielle transaktioner.

Relevant for mange typer virksomheder

Man behøver ikke være en rumvirksomhed for at søge midler inden for ESA. 

Et eksempel på to virksomheder, der har fået støtte af ESA, er ingeniørvirksomheden Geo, som med lokalt beregnede og kalibrerede satellitdata fra landinspektørfirmaet Geopartner vil lave bedre stabilitetsberegninger og risikovurderinger af bygge- og infrastrukturprojekter. Kortlægningen vil give et bedre billede af risikoen for landbevægelser i forbindelse med konstruktionen af ledningsnet, diger, volde og havnekonstruktioner i en fremtid med øgede klimaudfordringer fra hav og nedbør.

Geo og Geopartner er begejstrede for at være en del af et nyt ESA-støttet projekt, der vil give ny viden om vertikale landbevægelser og belyse, hvor meget landjorden hæver eller sætter sig lokalt. Det er første gang ESA støtter sådan et projekt i Danmark.

Brug for mere information?

Du kan læse mere om mulighederne på UFS’ hjemmeside og på ESA’s hjemmeside.

Er du tvivl om, hvordan ESA kan hjælpe virksomhederne, kan du kontakte Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

Kontakt: Dennis Jorch Dehn Kristensen på djdk@ufm.dk  eller tlf. +45 7231 8877.

Del med andre...