Danmarks 13 nationale klynger

Hvad er en klynge?

Klyngernes centrale rolle

Klyngeorganisationen

Klyngehistorie

Danmarks 13 nationale klynger

Hvad er en klynge?

Klyngernes centrale rolle

Klyngeorganisationen

Klyngehistorie

De danske klynger

Klyngeorganisationen

Omdrejningspunktet for klyngens aktivitet er klyngeorganisationen. Klyngeorganisationen faciliterer samarbejdet mellem aktørerne i økosystemet og varetager administration og strategiarbejde samt de aktiviteter og services, som klyngens aktører efterspørger. Klyngeorganisationen er så at sige limen, der binder alle parterne sammen.

Klyngeorganisationerne i centrum for de 13 nationale klynger modtager midler fra klyngeprogrammet Innovationskraft: Danske klynger for viden og erhverv 2021-2024.

certificering

Certificering af klyngeorganisationer

God klyngeledelse giver værdi. Derfor er de danske klyngeorganisationer i Innovationskraft-programmet forpligtet til at være (eller blive) guldcertificeret efter European Cluster Excellence Initiative (ECEI).

European Cluster Excellence Initiative er etableret af EU Kommissionen og består af tre certificeringsniveauer: guld, sølv og bronze. Guldcertificering er et udtryk for, at klyngeorganisationen udviser excellent klyngeledelse. Det vil sige, at klyngen har en stærk organisation, relevante services og tæt kontakt til virksomheder og andre aktører – og ikke mindst at den fortsat arbejder dedikeret på at udvikle klyngeorganisationen mod et endnu højere niveau.

Kerneopgave og aktiviteter

Klyngernes primære opgave er at omdanne viden til vækst. Det gøres ved at facilitere samarbejde om innovation mellem virksomheder og med forsknings- og videnmiljøer og andre aktører i hele økosystemet.

Innovationskraften ligger i klyngeorganisationernes services og aktiviteter. Det er i mødet mellem virksomheder og viden, at innovationen fostres.

Klyngeorganisationerne tilbyder målrettede services og aktiviteter – alle med innovation, samarbejde og vækst som omdrejningspunkt. Aktiviteter og services er tilpasset udfordringerne i den enkelte styrkeposition.

kerneopgave og aktiviteter

Eksempler på klyngearbejde

  • Grøn og cirkulær omstilling via innovationsprojekter mellem virksomheder og universiteter
  • Indsigt i den nyeste viden om trends, tendenser og effektive værktøjer via netværksgrupper for virksomheder
  • Adgang til international viden og markeder via partnerskaber, alliancer og fremstød

Læs konkrete cases på klyngernes egne hjemmesider