Danmarks 14 nationale klynger

Hvad er en klynge?

Klyngernes centrale rolle

Klyngeorganisationen

Klyngehistorie

Danmarks 14 nationale klynger

Hvad er en klynge?

Klyngernes centrale rolle

Klyngeorganisationen

Klyngehistorie

Klyngeorganisationen

Certificering af klyngeorganisationer

certificering

European Cluster Excellence Initiative

God klyngeledelse giver værdi. Derfor er de danske klyngeorganisationer i Innovationskraft-programmet forpligtet til at være (eller blive) guldcertificeret efter European Cluster Excellence Initiative (ECEI).

European Cluster Excellence Initiative er etableret af EU Kommissionen og består af tre certificeringsniveauer: guld, sølv og bronze. Med de forskellige niveauer er det muligt for danske klyngeorganisationer at sammenligne sig med klyngeorganisationer i resten af Europa.

certificering

Guld

Guldcertificering er et udtryk for, at klyngeorganisationen udviser excellent klyngeledelse. Det vil sige, at klyngen har en stærk organisation, relevante services og tæt kontakt til virksomheder og andre aktører – og ikke mindst at den fortsat arbejder dedikeret på at udvikle klyngeorganisationen mod et endnu højere niveau.

certificering

Processen for guld

ECEI har udpeget 31 indikatorer, som tilsammen giver et billede af klyngestruktur, ledelse, serviceudbud og synlighed. Det er disse indikatorer, certificeringen måler på. Der er fastsat et minimumniveau, der skal opfyldes for at opnå guld.

Første trin i processen er en test, som giver en indikation af klyngens niveau. Såfremt testen giver et tilfredsstillende resultat, skal data dokumenteres og valideres gennem en to-dages on-site audit.

Udover retten til at anvende Gold Label modtager klyngen en rapport med resultater og anbefalinger.

Se CEDs webinar “Klædt på til guld” om proces og indikatorer

certificering

Kontakt

Tildelingen af labels koordineres af European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA). Cluster Excellence Denmark er certificeret af ESCA til at gennemføre både benchmark samt sølv- og guldcertificeringer.