<  Tilbage til nyhedsoversigt

Ekstra 295 mio. kroner til Grønne Missioner i 2022
Nyheder 1. juni 2022 af Cluster Excellence Denmark

Folketingets partier har i 2022 lagt 295 millioner kroner oven i puljen af midler til realisering af fire grønne missioner. Midlerne kan søges til af forskere og virksomheder gennem Innovationsfondens programmer.

De ekstra midler, som udmøntes af Innovationsfonden, skal understøtte strategisk og udfordringsdrevet forskning og innovation inden for de fire missioners områder:

  1. Fangst og lagring eller anvendelse af CO2
  2. Grønne brændstoffer til transport og industri (Power-to-X)
  3. Klima- og miljøvenligt landbrug og fødevareproduktion
  4. Cirkulær økonomi med fokus på plastik og tekstiler

Midlerne skal dermed bidrage til at indfri Danmarks klimamålsætning om 70 pct. reduktion i udledningen af drivhusgasser i 2030 og CO2-neutralitet i 2050, sammenlignet med niveauet i 1990, og en samtidig styrkelse af natur og miljø.

Allerede eksisterede partnerskaber inden for de fire missioner, men også øvrige relevante aktører, kan søge de ekstra midler, som er fordelt på Innovationsfondens programmer: Grand Solutions samt særlige puljer under Innobooster (en særlig grøn missionsbooster med fokus på industriel forskning og høj støtteprocent), Erhvervsforsker-programmet og de internationale programmer.

Cirka 2/3 af de 295 millioner kroner er allokeret til Grand Solutions, mens den sidste tredjedel bliver fordelt mellem Innobooster, Erhvervsforskerprogrammet og de Internationale programmer i Innovationsfonden.

Læs nyheden om midlerne på Innovationsfondens hjemmeside

Se de vigtigste deadlines og ansøgningskriterier

Del med andre...