<  Tilbage til nyhedsoversigt

Europæisk støtte til grøn dansk innovation
Nyheder 20. januar 2021 af Cluster Excellence Denmark

Inden for grøn innovation er Danmark flot repræsenteret i den nyeste opgørelse om Danmarks deltagelse i Horizon 2020.

Satsningen på grøn og bæredygtig innovation er en del af Europa-Kommissionens Green Deal strategi, hvor et af målene er, at Europa bliver det første klimaneutrale kontinent i 2050. 

I år afløses Horizon 2020 af Horizon Europe. De første opslag forventes offentliggjort i marts/april 2021, hvor der også er fokus på forskning og innovation inden for det grønne område.

Læs mere her: https://ufm.dk/aktuelt/nyheder/2021/europaeisk-stotte-til-gron-dansk-innovation

Del med andre...