<  Tilbage til nyhedsoversigt

Fire erhvervsklynger på plads i Sjællandsregionen
Klyngenyt 13. december 2021 af Cluster Excellence Denmark

Erhvervshus Sjælland er kommet med en samlet udmelding om, at fire klynger har etableret sig i Region Sjælland. De fire nye erhvervsklynger vil udvikle erhvervslivet inden for byggeri, cleantech, life science og fødevarer. Effekten bliver en række nye muligheder for regionens virksomheder særligt omkring innovation, nye teknologier, netværk med ligestillede og samarbejde med vidensinstitutioner i hele Danmark. Det er Erhvervshus Sjælland, der har koordineret indsatsen.

Læs mere: https://cleancluster.dk/nyheder/fire-nye-erhvervsklynger-paa-plads-i-sjaellandsregionen/

Del med andre...