<  Tilbage til nyhedsoversigt

Food & Bio Cluster Denmark får europæisk guld for sin klyngeindsats
Klyngenyt 8. september 2022 af Cluster Excellence Denmark

Det europæiske sekretariat for klyngeanalyse, ECEI, har netop tildelt Food & Bio Cluster Denmark guldcertificering for sit klyngearbejde. Guldcertificeringen er en vigtig del af udviklingen til én samlet og slagkraftig klyngeorganisation for fødevare-og bioressourcevirksomheder i hele Danmark og af stor betydning for klyngens fremadrettede arbejde. Derfor glæder certificeringen klyngeorganisationens direktør, Lars Visbech Sørensen:

“Med et ECEI GOLD mærke placerer Food & Bio Cluster Denmark sig i den internationale superliga for klyngeorganisationer. Den danske fødevare- og bioressourceindustri har et globalt perspektiv og har behov for at tiltrække viden, talenter og investeringer fra hele verden. Med denne anerkendelse står vi stærkt i forhold til at bidrage til at skabe nye internationale samarbejder.”

Læs hele nyheden: https://foodbiocluster.dk/nyheder/food-bio-cluster-denmark-faar-europaeisk-guld-for-sin-klyngeindsats?Action=1&M=NewsV2&PID=44109

Del med andre...