<  Tilbage til nyhedsoversigt

Klyngeindsats på Sjælland styrkes
Nyheder 17. december 2021 af Cluster Excellence Denmark

Uddannelses- og Forskningsministeriet har givet bevillinger til seks klynger med henblik på at understøtte den fælles indsats imellem viden- og erhvervsklyngerne og aktører i Region Sjælland.

Der er det seneste år blevet arbejdet målrettet for at få en række af de 14 nationale viden- og erhvervsklynger forankret i Region Sjælland. Uddannelses- og forskningsministeren afsatte i november otte millioner kroner til at understøtte den fælles indsats imellem viden-og erhvervsklyngerne og aktører i Region Sjælland.

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har nu givet tilsagn om tillægsbevilling til seks forskellige klynger:

  • Klyngen for miljøteknologi (CLEAN)
  • Klyngen for fødevarer og bioressourcer (Food & Bio Cluster)
  • Klyngen for life science og velfærdsteknologi (Danish Life Science Cluster)
  • Klyngen for maritime erhverv og logistik (MARLOG)
  • Klyngen for byggeri og anlæg (We Build Denmark)
  • Klyngen for energiteknologi (Energy Cluster Denmark).

Flere af klyngerne har indgået aftaler med regionale aktører om etableringen af kontorer flere steder på Sjælland og skal med tillægsbevillingerne øge deres aktiviteter målrettet, i samarbejde med lokale virksomheder og videninstitutioner, samt kommunale og regionale aktører på Sjælland.

Læs mere på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside: https://ufm.dk/aktuelt/nyheder/2021/turbo-pa-samarbejde-mellem-videninstitutioner-og-erhvervsliv-i-region-sjaelland

 

Del med andre...