<  Tilbage til nyhedsoversigt

Klynger med i Danmarks nye rumstrategi
Nyheder 4. juni 2021 af Cluster Excellence Denmark

Danmarks rumstrategi er blevet opdateret. Fremadrettet skal vi i højere grad bruge rummet til at løse udfordringerne omkring klima, natur, biodiversitet og miljø. Her ses også klyngerne som en central aktør.

Rummet bidrager allerede i dag med viden og data i forhold til at løse en række udfordringer inden for klima-, miljø-, natur- og biodiversitetsovervågning samt mere bæredygtige transportløsninger. I fremtiden skal mulighederne, som rummet giver os, bruges i endnu højere grad til at skabe grønne løsninger til samfundet. Udover at have et grønt fokus vil strategien understøtte en øget digitalisering i forhold til kontrol og tilsyn samt i forhold til øget vækst inden for en lang række grønne teknologier og anvendelser. Et centralt element i den opdaterede rumstrategi er fokusset på øget sikkerhed og beredskab, herunder blandt andet i Arktis, i forhold til øget anvendelse af rumbaseret infrastruktur.

Opdaterede målsætninger

Rumbaseret infrastruktur og data skal på baggrund af den opdaterede rumstrategi bidrage:

  1. til mere og bedre viden om klima, miljø, natur og biodiversitet.
  2. til smartere og mere bæredygtige byer.
  3. til en bedre og mere effektiv offentlig forvaltning.
  4. med øget grøn værdiskabelse.
  5. og til øget og bedre sikkerhed og beredskab.

Målsætningerne kan for eksempel udfoldes gennem tæt samarbejde bl.a. mellem virksomheder, klynger og vidensinstitutioner. 

Læs Danmarks nationale strategi for rummet

Del med andre...