<  Tilbage til nyhedsoversigt

Klynger med i ny strategi for dansk forsvarsindustri
Nyheder 16. august 2021 af Cluster Excellence Denmark

Regeringen præsenterede fredag en ny strategi for industripolitik på forsvarsområdet. Klynger er specifikt italesat som aktører i strategien.

Strategien sætter rammerne for en styrket tilgang til samarbejdet med forsvarsindustrien om fremtidens forsvars- og sikkerhedspolitiske løsninger. Strategien har samtidig et målrettet fokus på en række nye teknologiske områder, der skal satses mere på. Det drejer sig blandt andet om rumteknologi, energisektoren, kunstig intelligens og cyberområdet. For at udnytte de bedste løsninger fra den civile verden udvides samarbejdet til dele af den civile industri og virksomheder, der ikke traditionelt har arbejdet med forsvarsområdet. Det kan for eksempel være virksomheder, inden for energisektoren eller på droneområdet, fordi fremtidens trusler ikke kun er militære.

Strategien omfatter syv indsatsområder, hvoraf særligt Indsatsområde 7, Tidssvarende teknologifokus, er interessant for klyngerne. Heri står, at regeringen ser potentiale i, at forsvarsindustrien i højere grad benytter den etablerede innovationsinfrastruktur via de nyligt udpegede klynger.

Derudover er klyngerne også nævnt i Initiativkataloget inden for Indsatsområde 5, Stærkere forsknings- og innovationssamarbejde. Udenrigsministeriet vil gå i dialog om rammerne for indsatsen med relevante danske forskningsinstitutioner samt øvrige relevante aktører såsom de nationale klynger.

Læs strategien for dansk forsvarsindustri samt initiativkataloget: 

https://fmn.dk/da/nyheder/2021/regeringen-vil-styrke-den-danske-forsvarsindustri/

Del med andre...