<  Tilbage til nyhedsoversigt

Ny rammeaftale for erhvervshusene
Nyheder 27. januar 2021 af Cluster Excellence Denmark

Erhvervsministeren og KL har indgået en ny aftale frem til 2023, der sætter rammerne for de tværkommunale erhvervshuse, herunder samarbejdet med klyngerne. 

I afsnittet “Innovation” beskrives Erhvervshusenes samarbejde med de danske klyngeorganisationer:

”De landsdækkende klyngeorganisationer skal fremme innovation inden for Danmarks stærkeste og spirende erhvervs- og teknologiområder gennem samarbejde om innovation og overførsel af viden mellem virksomheder, videninstitutioner og andre aktører. Erhvervshusene og klyngerne er centrale aktører i hhv. erhvervs- og innovationsfremmesystemet, og det er derfor afgørende, at aktørerne har kendskab til og forståelse for hinandens services og samarbejder tæt når og hvor det giver mening for brugere, så virksomhedernes behov og udfordringer imødekommes ved det rigtige tilbud på det rigtige tidspunkt alle steder i landet, og så der undgås uhensigtsmæssige overlap. Samarbejde og koordination mellem erhvervshuse og klyngeorganisationer bør tage udgangspunkt i de virkemidler og aktivitetstyper, aktørerne kan gøre brug af.

Erhvervshusene har en bred kontaktflade og indgående kendskab til små- og mellemstore virksomheder i hele landet, mens klyngerne har stor viden og indsigt inden for deres respektive sektorområder. Som knudepunkt i erhvervsfremmesystemet skal erhvervshusene have et godt overblik over klyngerne og kunne henvise virksomhederne til relevante innovations- og videnssamarbejder i de enkelte klynger. Ved at kombinere deres virkemidler og faglige kompetencer, kan aktørerne være med til at løfte innovations- og konkurrenceevnen hos danske virksomheder.

Klyngerne kan være fysisk samlokaliseret i erhvervshusene som led i deres landsdækkende tilstedeværelse. Den konkrete model tilrettelægges i samarbejdsaftaler mellem erhvervshusene og relevante klynger. Samarbejdsaftalerne kan udover samlokalisering bl.a. omfatte indstationering af medarbejdere, fælles arrangementer overfor udvalgte virksomhedstyper samt administrativt samarbejde. Aftalerne skal ske i henhold til notat om samarbejdsmuligheder mellem tværkommunale erhvervshuse og klyngeorganisationer.”

Læs hele rammeaftalen for erhvervshusene

Del med andre...