<  Tilbage til nyhedsoversigt

Nyt program støtter grønt internationalt samarbejde
Nyheder 2. januar 2023 af Cluster Excellence Denmark

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har i 2022 uddelt 17 bevillinger under det første opslag til Global Innovation Network Programme (GINP)

Programmet giver tilskud til netværksskabende aktiviteter mellem forsknings- og innovationsaktører, herunder klynger, fra Danmark og lande uden for EU og EØS. Formålet er at øge disse aktørers muligheder for at skabe og/eller fastholde netværk på specifikke områder med et betydeligt innovationspotentiale til gavn for det danske innovations-økosystem.

17 ud af 52 modtagne ansøgninger har fået tildelt en bevilling. Der er i alt udmøntet over 13,6 millioner danske kroner. Klyngeorganisationerne Energy Cluster Denmark og Lifestyle & Design Cluster er blandt bevillingsmodtagerne.

Læs hele nyheden: https://ufm.dk/aktuelt/nyheder/2022/nyt-program-stotter-gront-internationalt-samarbejde

Del med andre...