<  Tilbage til nyhedsoversigt

Opdateret oversigt over COSME-calls fra 2021-arbejdsprogram
Nyheder 27. september 2021 af Cluster Excellence Denmark

COSME står for Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises og er EU’s virksomhedsrettede program, der har til formål at styrke europæiske virksomheders konkurrenceevne og bæredygtighed samt fremme iværksætterkulturen og forbedre SMV’ers vækst i EU.

COSME støtter SMV’er ved at:
• lette adgangen til finansiering
• fremme internationalisering og adgang til markeder
• skabe et miljø, der fremmer konkurrenceevnen
• anspore til iværksætterånd.

Planen for lanceringen af calls fra 2021-arbejdsprogrammet for COSME-delen af Indre Markedsprogrammet fra Kommissionen er blevet opdateret.

Se oversigten her: 2021_Calls_Updated table

Del med andre...