Politiske rammer

Innovationskraft 2021-2024

Strategier og planer

Regler og retningslinjer

Danske styrkepositioner

Innovationskraft 2021-2024

Strategier og planer

Regler og retningslinjer

Danske styrkepositioner

Mens erhvervsfremmesystemets formål er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv, fokuserer innovationssystemet på videnbaseret innovation, dvs. rammerne for, at forskere, iværksættere og etablerede virksomheder kan anvende viden fra videninstitutioner kommercielt.

De danske klynger
De danske klynger