Innovationskraft 2021-2024

Strategier og planer

Regler og retningslinjer

Danske styrkepositioner

Innovationskraft 2021-2024

Strategier og planer

Regler og retningslinjer

Danske styrkepositioner

Politiske rammer

Danske styrkepositioner

De nationale klynger repræsenterer den række erhvervs- og teknologiområder, der er udpeget som Danmarks styrkepositioner og spirende områder med stort potentiale. Det er disse områder, som den offentligt finansierede klyngeindsats fokuserer på. Der er kun én offentligt finansieret klyngeindsats på hvert område.*

12 af erhvervs- og teknologiområderne er udpeget af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse i strategien Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023. De to sidste spirende områder er udpeget af uddannelses- og forskningsministeren.

* Den 1. april 2022 indgav klyngeorganisationen MARLOG, der repræsenterer styrkepositionen maritime erhverv og logistik i Danmark, konkursbegæring.

En styrkeposition kendetegnes ved, at danske virksomheder og videnmiljøer er blandt de bedste på deres felt, og at den økonomiske aktivitet har national betydning med konkurrencekraft af høj international kaliber.

 

Pejlemærker for styrkepositioner:

  • Indtjeningsevne og værdiskabelse
  • International konkurrencekraft
  • Vækst- og udviklingspotentiale
  • Forsknings- og videnmiljøer
  • Andre fremtrædende forhold

Spirende områder er prioriteret ud fra store og skalerbare potentialer, hvor vækstudsigten peger på vind i sejlene for virksomhederne set i lyset af makrotendenser, globale markeders udvikling og styrken i dansk viden og forskning på området.

 

Pejlemærker for spirende områder:

  • Dynamik og skalerbarhed
  • Globale makrotendenser og nye teknologier
  • Forsknings- og videnmiljøer

Styrkepositioner og spirende områder for Danmarks klyngeindsats

Styrkeposition

Miljøteknologi

Energiteknologi

Maritime erhverv og logistik

Fødevarer og bioressourcer

Life Science og velfærdsteknologi

Byggeri og anlæg

Design, mode og møbler

Avanceret produktion

Digitale teknologier

Finans og fintech

Spirende område

Robot- og droneteknologi

Animation, film og spil

Forsvar, rum og teknik

Lydteknologi

Læs mere

Læs mere om styrkepositionerne og de spirende områder på Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses hjemmeside: