Innovationskraft 2021-2024

Strategier og planer

Regler og retningslinjer

Danske styrkepositioner

Innovationskraft 2021-2024

Strategier og planer

Regler og retningslinjer

Danske styrkepositioner

Politiske rammer

Innovationskraft 2021-2024

Den offentligt finansierede klyngeindsats i Danmark varetages af de 13 nationale klyngeorganisationer. Klyngerne er blevet udpeget og modtager midler til opgaven gennem klyngeprogrammet Innovationskraft: Danske klynger for viden og erhverv 2021-2024, som Uddannelses- og Forskningsministeriet og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse i fællesskab står bag.

Formålet med programmet er at styrke innovationskraften i danske virksomheder inden for Danmarks stærkeste og mest lovende erhvervs- og teknologiområder. Det skal ske gennem samarbejde og videnoverførsel mellem virksomheder, videninstitutioner og andre aktører.

?

Om klyngeprogrammet

Formålet med klyngeprogrammet er at styrke virksomheders – og særligt SMV’ers – produktivitet og konkurrenceevne gennem samarbejde om innovation og overførsel af viden mellem virksomheder og videninstitutioner, herunder godkendte teknologiske serviceinstitutter (GTS’er), samt andre aktører inden for de relevante erhvervs- og teknologiområder.

Klyngeorganisationerne skal være en bærende kraft og understøtte innovation i verdensklasse inden for hele deres respektive økosystem, som ud over virksomheder og videninstitutioner omfatter fx offentlige aktører, investorer og iværksættermiljøer.

Midlerne, der udmøntes gennem klyngeprogrammet, går til klyngeindsatser inden for Danmarks styrkepositioner og spirende områder.

Læs opslaget til:
INNOVATIONSKRAFT: DANSKE KLYNGER FOR VIDEN OG ERHVERV 2021-2024

I tillæg til klyngeprogrammet udmønter Uddannelses- og Forskningsstyrelsen midler til en styrket klyngeindsats i Region Sjælland i perioden 2021-2024. 

Læs tillægsopslaget

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse udmønter midler til klyngeindsatsen 2023-2024 gennem programmet Innovationskraft: Danske klynger for viden og erhverv 2023-2024

Læs annonceringsmaterialet

Udpegede klynger

Uddannelses- og forskningsministeren har udpeget de klyngeorganisationer, som fra 2021-2024 skal skabe samarbejde mellem forskere og virksomheder og dermed få mere innovation ud i samfundet.*

* Den 1. april 2022 indgav klyngeorganisationen MARLOG, der repræsenterer styrkepositionen maritime erhverv og logistik i Danmark, konkursbegæring.

klynger

Forsvar, rum og sikkerhed

klynger

Miljøteknologi

klynger

Finans og fintech

klynger

Life Science og velfærdsteknologi

klynger

Lyd

klynger

Digitale teknologier

klynger

Energiteknologi

klynger

Fødevarer og bioressourcer

klynger

Design, mode og møbler

klynger

Avanceret produktion

klynger

Robot- og droneteknologi

klynger

Animation, spil og film

klynger

Byggeri og anlæg