Innovationskraft 2021-2024

Strategier og planer

Regler og retningslinjer

Danske styrkepositioner

Innovationskraft 2021-2024

Strategier og planer

Regler og retningslinjer

Danske styrkepositioner

Politiske rammer

Regler og retningslinjer

Innovationskraft:

Retningslinjer for videnbaserede klyngeaktiviteter

Retningslinjer for aktiviteter og udgifter, der støttes af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen under Uddannelses- og Forskningsministeriet under annonceringen ”Innovationskraft: Danske klynger for viden og erhverv 2021-2024”.

Innovationskraft:

Retningslinjer for erhvervsrettede klyngeaktiviteter

Retningslinjerne fastlægger den administrative praksis og udmønter de nationale regler, der gælder, når man modtager tilskud fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses decentrale erhvervsfremmemidler under annonceringen ”Innovationskraft: Danske klynger for viden og erhverv 2021-2024”.

FAQ:

Klyngebevillinger fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (UFS) og Danmarks Erhvervs-fremmebestyrelse (DEB)

FAQ’en besvarer de spørgsmål, der blev stillet af klyngerne til opstartsmødet d. 17. november 2020, samt i forlængelse af dialog om handlingsplaner, herunder dialogen om vilkår for DEB-bevilling.