<  Tilbage til nyhedsoversigt

Projekt kortlægger danske faciliteter til test og demonstration
Nyheder 30. november 2021 af Cluster Excellence Denmark

Igangværende projekt finansieret af Industriens Fond skal sikre overblik over danske testfaciliteter.

IDA, ATV, Dansk Industri og Dansk Metal er lige nu i gang med at etablere en digital database over danske test-, demonstrations- og udviklingsfaciliteter i et projekt, som er finansieret af Industriens Fond. Formålet er at styrke Danmark som førende testland og sikre danske virksomheder et overblik over og nem adgang til testfaciliteter til udvikling og innovation. Læs mere om projektet her: https://www.industriensfond.dk/Danmark-som-testland.

På den digitale platform vil det være muligt for fx virksomheder, klyngeorganisationer, universiteter og offentlige aktører at fremsøge alle test-, demonstrations- og udviklingsfaciliteter, der er med i kortlægningen. Den digitale database forventes at blive offentliggjort i marts 2022.

Rambøll har ansvar for kortlægningen og udviklingen af databasen over de kommende måneder. For at den digitale database bliver relevant og af høj kvalitet er kortlægningen afhængig af, at der er mange aktører, der bidrager. Her kan klyngeorganisationerne bidrage med viden og netværk. Rambøll kontakter i øjeblikket klyngerne for input og med et spørgeskema. Hvis man har spørgsmål eller ønsker at få tilsendt spørgeskemaet, kan man kontakte Pernille Højgaard Thøgersen på PEHT@ramboll.com.

Del med andre...