<  Tilbage til nyhedsoversigt

Projektet “Future Food & Bioresource Innovation DK” får tillægsbevilling på 6,4 mio. kr.
Klyngenyt 30. juni 2021 af Cluster Excellence Denmark

Projektet, som drives af Food & Bio Cluster Denmark, understøtter innovation og samarbejde på tværs af værdikæder og mellem virksomheder og videninstitutioner. Målet er at styrke innovationskraften i små og mellemstore virksomheder og bidrage til at forbedre erhvervets konkurrenceevne og internationale afsætningsmuligheder. 

Læs mere: https://erhvervsfremmebestyrelsen.dk/innovation-og-groen-omstilling-populaere-eu-projekter-faar-84-mio-kr-til-hjaelpe-flere-virksomheder

Del med andre...