Event

Eventoversigt

Eventoversigt

30. august

Temamøde om klynger og internationalisering

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen inviterer alle klynger til et virtuelt temamøde om ”Klynger og internationalisering”.

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen arbejder for at styrke den danske innovationsindsats bl.a. gennem styrket sammenhæng og samarbejde mellem aktører i innovationssystemet – herunder i koblingen mellem det nationale og det internationale. Et indsatsområde i 2022 er at styrke internationaliseringen af den danske klyngeindsats. Indsatsen har to hovedspor (1) at styrke samspil og synergi mellem de syv danske innovationscentre og de 13 nationale klynger og (2) at øge danske virksomheders deltagelse i EU’s rammeprogram Horizon Europe gennem klyngerne.

Målsætningen er at understøtte klyngernes strategiske internationale prioriteringer og forstærke effekterne af de internationale aktiviteter. Slutmålet er at styrke videnhjemtaget fra europæiske og globale markeder og at øge det danske hjemtag af EU-midler. Det skal ske bl.a. gennem bedre kendskab til de ydelser og samarbejder innovationscentrerne tilbyder og de muligheder, der er for klyngerne for at deltage i Horizon Europe.

Temamødet sætter strategisk fokus på at øge internationaliseringen af klyngerne gennem samarbejde med ICDK og deltagelse i EU’s rammeprogram Horizon Europe.

Temamødet arrangeres i fællesskab af CVI’s klynge- og ICDK-team samt UFS’s EU-kontor. Udvalgte centerledelser fra ICDK samt CED ved Merete Daniel Nielsen vil også deltage i temamødet.

Detaljeret program kommer i august.

Målgruppe:

Alle relevante ledere og medarbejdere i de 13 nationale klyngeorganisationer er velkomne.

Tidspunkt:

Tirsdag den 30. august kl. 13-15.30

Sted:

Online

Tilmelding:

Frist for tilmelding til Simon A. Belling er fredag den 12. august 2022

Del med andre...