<  Tilbage til nyhedsoversigt

Tillægsopslag: indsats for styrket dansk deltagelse i Horizon Europe
Nyheder 26. september 2022 af Cluster Excellence Denmark

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen annoncerer midler til at styrke dansk deltagelse i Horizon Europe gennem viden- og erhvervsklyngerne til og med 2024. Den samlede bevillingsramme for tillægsopslaget vil være på 10 mio. kr., og ansøgningsfristen er den 21. november 2022 kl. 12:00.

Tillægsopslaget giver de 13 udpegede klynger under klyngeprogrammet ”Innovationskraft: Danske klynger for viden og erhverv 2021-2024” mulighed for at søge op til 1,5 mio. kr. til at understøtte dansk deltagelse i EU’s rammeprogram for forskning og innovation, Horizon Europe. I det forrige rammeprogram, Horizon 2020, var den danske virksomhedsdeltagelse lavere end EU-gennemsnittet, og der er derfor et særligt potentiale for at få flere danske virksomheder ind i det nuværende rammeprogram.

Tillægsopslaget har fokus på at understøtte klyngernes potentiale for at fungere som løftestang for øget dansk virksomhedsdeltagelse i EU’s rammeprogram og skabe fundamentet for et styrket internationalt samarbejde mellem virksomheder og innovationsaktører, herunder universiteter og GTS-institutter.

Styrelsen ønsker også at fremme internationaliseringen af klyngerne og understøtte den nødvendige kapacitetsopbygning i klyngeorganisationerne for, at der kan blive prioriteret klyngeaktiviteter rettet mod Horizon Europe.

Ansøgningsfrist: Mandag den 21. november 2022 kl. 12:00

Der holdes informationsmøde d. 4 oktober 2022.

Se det samlede opslagsmateriale: https://ufm.dk/forskning-og-innovation/tilskud-til-forskning-og-innovation/opslag/2022/tillaegsopslag-til-klyngeprogrammet-innovationskraft-danske-klynger-for-viden-og-erhverv-2021-2024-til-en-indsats-for-styrket-dansk-deltagelse-i-horizon-europe

Del med andre...