<  Tilbage til nyhedsoversigt

Undersøgelse af virksomheders samarbejde med nationale klynger
Nyheder 16. september 2022 af Cluster Excellence Denmark

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse gennemfører lige nu en deltagerundersøgelse hos virksomheder og videninstitutioner, der har benyttet sig af de 13 nationale klyngers ydelser og aktiviteter. De to styrelser finansierer sammen det danske klyngeprogram Innovationskraft 2021-2024.

Undersøgelsen er en del af styrelsernes generelle evaluering og har til formål at afdække, hvordan deltagere har oplevet udbytte og forventede effekter ved at benytte sig af de 13 nationale klyngers ydelser og aktiviteter.

Med fokus på klyngernes kerneopgaver – at fremme innovation i danske virksomheder gennem videnoverførsel og samarbejde mellem virksomheder, videninstitutioner og andre aktører – skal resultaterne give en pejling af, om der er behov for at tilpasse programmet efter deltagernes behov.

 

Del med andre...