Danmarks fremtid skabes på innovation. De danske klynger leverer innovationskraften.

Finansieringen af den danske klyngesupportfunktion Cluster Excellence Denmark er stoppet med udgangen af september 2023, og hjemmesiden opdateres derfor ikke pt.

Det danske klyngeprogram Innovationskraft er samfinansieret af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Du kan finde oplysninger om de danske styrkepositioner og klyngeindsatsen på erhvervsfremmebestyrelsens hjemmeside her. Og information om de danske viden- og erhvervsklynger på Uddannelses- og Forskningsstyrelsens hjemmeside her.

Indtil videre kan du dog fortsat finde oplysninger om det eksisterende klyngeprogram og øvrige klyngerelaterede oplysninger her på siden.

Informationer om de enkelte klynge-organisationer og deres aktiviteter kan findes på deres respektive hjemmesider.

Vidensbank

Viden fra

Cluster Excellence Denmark

Viden fra

Andre