Danmarks 13 nationale klynger

Hvad er en klynge?

Klyngernes centrale rolle

Klyngeorganisationen

Klyngehistorie

Danmarks 13 nationale klynger

Hvad er en klynge?

Klyngernes centrale rolle

Klyngeorganisationen

Klyngehistorie

De danske klynger

Klyngernes centrale rolle

De nationale klynger er et centralt virkemiddel i det samlede danske innovations- og erhvervsfremmesystem. Klyngerne er med til at sikre, at innovations- og erhvervsfremmesystemet har sammenhæng uden overlap og en klar arbejdsdeling, så virksomhederne oplever et overskueligt og fokuseret system.

Erhvervsfremmestrategien fokuserer på, at virksomheder i hele Danmark får styrket deres konkurrencekraft gennem innovation, og her er de landsdækkende klyngeorganisationer vigtige aktører. Klyngerne er katalysatorer for innovation, udvikling og vækst, idet de samler hele økosystemer og er bindeled mellem virksomheder, videninstitutioner m.fl.

Klyngerne repræsenterer med andre ord innovationskraften i erhvervsfremmesystemet.