De danske klynger

Danmarks 13 nationale klynger

Hvad er en klynge?

Klyngernes centrale rolle

Klyngeorganisationen

Klyngehistorie

Danmarks 13 nationale klynger

Hvad er en klynge?

Klyngernes centrale rolle

Klyngeorganisationen

Klyngehistorie

Samarbejde er vejen til innovative samfund. Når virksomheder, uddannelsesmiljøer og offentlige aktører samarbejder, er det en drivkraft for fornyelse og fremgang. Fremtiden byder på muligheder og udfordringer, som den enkelte virksomhed, kommune, brancheorganisation eller universitet ikke kan (for)løse alene – der skal samarbejde til.

Én af de bedste måder at organisere samarbejdet på er gennem klynger. Dagligt arbejder danske klyngeorganisationer med innovation og med at etablere vidensamarbejder – og langt de fleste opbygger alliancer med globale hubs til gavn for dansk erhvervsliv samt danske forsknings- og vidensmiljøer. Dagligt griber de danske virksomheder mulighederne og skaber innovation gennem samarbejde med andre – gennem klyngerne.

De danske klynger
De danske klynger