Danske klynger får central rolle i European Digital Innovation Hubs

Erhvervshusene inviteres til at byde ind med 3-6 konsortier med samarbejdsaktører til de kommende European Digital Innovation Hubs. Det er et krav, at en eller flere konsoliderede klyngeorganisationer aktivt indgår i hvert hub/konsortium. Erhvervsstyrelsen har...

Udvælgelse af danske kandidater til European Digital Innovation Hubs

Erhvervsstyrelsen har lanceret den nationale udvælgelsesproces for indstilling af danske kandidater til de kommende European Digital Innovations Hubs. Fristen for danske ansøgninger er 15. september kl. 16.00.  Som led i implementeringen af det kommende Digital...