Klyngeindsats på Sjælland styrkes

Klyngeindsats på Sjælland styrkes

Uddannelses- og Forskningsministeriet har givet bevillinger til seks klynger med henblik på at understøtte den fælles indsats imellem viden- og erhvervsklyngerne og aktører i Region Sjælland. Der er det seneste år blevet arbejdet målrettet for at få en række af de 14...
Handlingsplan for dansk deltagelse i EU’s grønne programmer

Handlingsplan for dansk deltagelse i EU’s grønne programmer

Ny handlingsplan beskriver, hvordan dansk deltagelse i EU’s grønne programmer skal fremmes. Klynger er nævnt en del gange i planen. Danmark har høje ambitioner for den grønne omstilling. Udledningen af drivhusgasser skal reduceres med 70 pct. i 2030 i forhold til...

Fire erhvervsklynger på plads i Sjællandsregionen

Erhvervshus Sjælland er kommet med en samlet udmelding om, at fire klynger har etableret sig i Region Sjælland. De fire nye erhvervsklynger vil udvikle erhvervslivet inden for byggeri, cleantech, life science og fødevarer. Effekten bliver en række nye muligheder for...
1,1 mia. kr. til innovationssamarbejder på tværs af landegrænser

1,1 mia. kr. til innovationssamarbejder på tværs af landegrænser

EU-Kommissionen har netop åbnet for ansøgninger til det nye instrument Interregional Innovation Investments, der over de næste år udmønter 1,1 mia. kr. til konkrete innovationssamarbejder. EU-Kommissionen har for første gang åbnet for ansøgninger til det nye...
Kompetenceudviklingsdag for klyngemedarbejdere

Kompetenceudviklingsdag for klyngemedarbejdere

Cluster Excellence Denmark inviterer til kompetenceudviklingsdag for medarbejdere i de 14 nationale klynger. Det danske klyngelandskab har ændret sig markant de seneste par år. Reformer og strategiprocesser har ført til færre, men større og stærkere...